021-77806384pars.graphic@yahoo.com

قیمت استند های نمایشگاهی

قیمت استند های نمایشگاهیبا توجه به موجود بودن استند های مختلف، کیفیت های این استند ها متفاوت است. خرید استند ارزان با توجه به بررسی و رؤیت جنس از نزدیک قابل قبول است.بدین معنی که در زمان خرید استند موردنظر، با سایر استند های مشابه آن باید قیاس شود تا خرید آن راحتر صورت گیرد . به عنوان مثال میز کانتر نمایشگاهی از قیمت 200/000 توان تا قیمت 700/000 تومان در بازار موجود است که از نظر کارایی و دوام محصول با هم متفاوت هستند. توصیه می شود قبل از اقدام به خرید جنس با کارشاسان مجرب و با تجربه پارس گرافیک در این زمینه مشورت گردد تا نتیجه مطلوب حاصل شودمؤلف : پارس گرافیک