021-77806384pars.graphic@yahoo.com

شرکت هلال طب

غرفه شرکت هلال طب به مساحت 24 متر مربع در نمایشگاه ایران هلث تهران در اردیبهشت ماه در نمایشگاه بین المللی تهران برگزار گردید.